Print deze pagina


Een sterke rol van de schoolleider

Taal100 staat of valt met de betrokkenheid van het gehele team. Van ieder wordt de bereidheid gevraagd tijd en energie in het proces te steken, positief mee te werken, commentaar te geven op de didactiek van anderen en commentaar te dulden op de eigen didactiek. Een goede aansturing en facilitering door de onderwijskundig leider is daarbij cruciaal. De onderwijskundig leider moet de veiligheid creëren die nodig is voor teamleden om zich kwetsbaar op te stellen en anderen een kijkje in de praktijk van het lesgeven te gunnen. De onderwijskundig leider loopt steeds een stapje voor op het team. Hij/zij is de begeleider van de interne coach bij het voorbereiden van bijeenkomsten, bij het analyseren van de toetsgegevens, bij het nabespreken van filmopnames, enzovoort. Ook is de onderwijskundig leider degene die het proces vlot trekt wanneer het dreigt te stagneren en die met enthousiasme de focus op taal en op het veranderproces houdt.

Taal100 biedt de onderwijskundig leider hiervoor veel handvatten in de vorm van informatie, checklists, uitgeschreven bijeenkomsten en praktische tips. Geadviseerd wordt om een eerste Taal100-cyclus op de school te laten begeleiden door Sardes. In zo’n begeleidingstraject (van ongeveer zes bijeenkomsten) ligt veel nadruk op het verstevigen van de rol van schoolleider en interne coach in het borgen van de vernieuwing.

 

Terug