Print deze pagina


De lat hoog leggen

Leerkrachten klagen wel eens dat vernieuwingen triviaal of te gemakkelijk zijn; dat zij door externe begeleiders te zeer aan het handje worden genomen. Bij Taal100 ligt de lat hoog. Zij lezen vakliteratuur op niveau, voeren pittige opdrachten uit, leren opbouwend commentaar te leveren op collega’s en voeren goed voorbereide discussies met elkaar. Deze werkwijze vergt een hoge inzet van de leerkrachten, en dat blijkt één van de succesfactoren van Taal100 te zijn.

 

Terug