Print deze pagina


Gericht op een doorgaande leerlijn

Taal100 brengt een goede doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met 8 tot stand, omdat het hele team gezamenlijk en gelijktijdig aan dezelfde onderwerpen werkt. Leerkrachten bekijken filmopnames uit alle groepen, en bespreken elkaars didactische aanpak. Zo weten zij van elkaar welke didactiek zij toepassen in de les, welke tussendoelen en einddoelen zij stellen voor hun groep, en hoe zij op het niveau van de andere groepen en bouwen kunnen aansluiten. De doorgaande lijn is essentieel voor het onderwijs.

 

Terug