Print deze pagina


In te zetten met en zonder methode

Taal100 is een aanpak, geen methode. Met Taal100 leren leerkrachten voor alle taaldomeinen welke basisdidactiek het meest geschikt is. Die didactiek kunnen zij altijd inzetten, of zij nu wel of geen methode gebruiken.

Voor leerkrachten die geen gebruik maken van een methode is het Taal100-boek een handboek dat de informatie bevat die een leerkracht nodig heeft om het taalonderwijs optimaal in te richten. Leerkrachten die al met één of meerdere taalmethoden werken, leren met het Taal100-boek hoe zij kritisch met hun taalmethoden om kunnen gaan, zodat zij voortaan zelf in kunnen schatten in hoeverre de methode tegemoetkomt aan de behoefte van hun leerlingen. 

Terug