Print deze pagina


Gericht op het hele team

Taal100 is een teamaangelegenheid. De aanpak is gebaseerd op samenwerking door het hele schoolteam, dat bestaat uit de schoolleider, een collega die de rol van Taal100-coach op zich neemt en alle leerkrachten (inclusief ib-er, taalcoördinator, etc.).

Het team werkt gezamenlijk en gelijktijdig aan dezelfde onderwerpen en neemt beslissingen in goed overleg, zodat ieder zich betrokken voelt bij het verandertraject. Tijdens teambijeenkomsten wordt een aanzienlijk deel van de tijd besteed aan het delen van kennis en ervaring. Alle leerkrachten voeren dezelfde praktijkopdrachten uit, vertaald naar de gewenste didactiek voor hun groep. De inhoudelijke samenwerking met het hele team brengt een sterke dialoog tussen de teamleden tot stand, en brengt de doorgaande leerlijn goed in beeld.

 

Terug