Print deze pagina


Opbrengstgericht werken

Wie met Taal100 begint, kijkt eerst heel goed naar de toetsresultaten op alle taaldomeinen. De toetsgegevens worden geanalyseerd door de Taal100-coach en de schoolleider, en uitgebreid besproken met het hele schoolteam. De keuze voor ieder onderwerp dat wordt aangepakt, wordt voorafgegaan door een resultatenanalyse. Op basis van de resultaten wordt besloten welke onderwerpen worden aangepakt, en welke doelen daarbij worden gesteld. Ieder traject wordt ook weer afgesloten met een resultatenanalyse, zodat de toetsgegevens altijd begin- en eindpunt vormen van een traject.

Taal100 is een cyclische werkwijze waarbinnen zorgvuldige interpretatie van toetsresultaten, aanscherping van de didactische aanpak en evaluatie een essentiële rol vervullen.

 

Terug