Print deze pagina


Zelfprofessionalisering

Zelfprofessionalisering van leerkrachten is één van de belangrijkste doelen van Taal100. Daar bedoelen we mee dat leerkrachten niet van bovenaf wordt verteld hoe zij hun taalonderwijs moeten verbeteren; zij gaan daar zelf naar op zoek. Dit is een continue werkwijze: steeds weer zullen leerkrachten die met Taal100 werken hun didactische vaardigheden aanscherpen.

Door het Taal100-boek en aanvullende literatuur te lezen, raken leerkrachten op de hoogte van recente ontwikkelingen in het taalonderwijs, leren zij welke didactiek het meest effectief is en hoe zij hun eigen didactiek kunnen bijsturen. Tijdens de bijeenkomsten wordt veel kennis en ervaring gedeeld. Bovendien kijken leerkrachten tijdens de bijeenkomsten met elkaar mee in les door middel van filmopnames. Op de filmopnames voeren leerkrachten praktijkopdrachten uit die zij gezamenlijk hebben gekozen. Door elkaar van commentaar te voorzien werken zij gezamenlijk aan het optimaliseren van hun didactische aanpak. Met Taal100 gaan leerkrachten zelf op zoek naar oplossingen, in plaats van ze kant-en-klaar aangeleverd te krijgen.

 

Terug