Print deze pagina


100% taalleertijd

Met Taal100 leren leerkrachten de juiste didactiek in te zetten, de hele dag door. Taal100 is evidence based, want leerkrachten verdiepen zich in de meest recente bevindingen op het gebied van taaldidactiek. Leerkrachten leren deze didactiek de hele dag in te zetten, 100% van de tijd. In de taallessen, in de zaakvakken, tijdens het buitenspelen, enzovoort. Dat vergroot de taalleertijd aanzienlijk en levert betere taalresultaten op, voor alle kinderen!

Terug