Print deze pagina


Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep


Deze publicatie laat zien hoe leidsters en leerkrachten met eenvoudige middelen zelf digitale boeken kunnen maken. Digitale boeken kunnen effectief ingezet worden om de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen. Dit wordt uitgelegd aan de hand van de uitgangspunten van De Taallijn. Ook wordt beschreven hoe de aanpak ingezet kan worden voor prentenboeken, woordenboeken, letterboeken, versjesboeken en rekenboeken. De publicatie, een uitgave van Sardes en Expertisecentrum Nederlands, kunt u hier downloaden.  

 

Workshop digitaal prentenboek
Ook is het mogelijk om met een team een workshop te volgen in het maken van een digitaal prentenboek. In ongeveer 2 uur leert u de basisvaardigheden en bespreken we andere toepassingen van deze techniek. Neem contact op met Sardes voor meer informatie over de workshop.
   

Levende Boeken
Levende Boeken zijn geanimeerde interactieve prentenboeken op het internet. Deze boeken kunnen goed gebruikt worden bij de Taallijn. In een publicatie van Sardes wordt beschreven hoe Levende Boeken planmatig in het onderwijs ingezet kunnen worden. Lees verder.

Klik op de afbeelding hiernaast om het boek direct te downloaden.