Print deze pagina


Leidsters en leerkrachten hebben regelmatig te maken met peuters en kleuters die geen of nauwelijks Nederlands spreken: beginnende tweedetaalverwervers. Om de Taallijn aan te laten sluiten bij het taalniveau van de NT2-beginners is de aanvulling 'Taallijn NT2' ontwikkeld. De aanvulling omvat vuistregels, een uitwerking voor de speerpunten binnen de Taallijn, en informatie over tweedetaalverwerving.

Taallijn NT2 is gemaakt voor leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, en voor leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool. Bovendien is de aanvulling interessant voor studenten van pabo's en roc's.

Klik op de afbeelding om de Taallijn NT2 direct te downloaden.