Print deze pagina


Het doel van de trainingen over de Taallijn is vooral de bewustwording van leidsters en leerkrachten met betrekking tot hun eigen rol in de taalstimulering door middel van interactief taalonderwijs. Het gaat om het aanleren van interactievaardigheden die hen in staat stellen om jonge kinderen in die taalontwikkeling te stimuleren. Uitgangspunt daarbij is de eigen werkwijze en het VVE-programma waarmee zij werken.

Om zicht te krijgen op de eigen kennis en vaardigheden zijn checklisten ontwikkeld. Het gaat om een momentopname om te bepalen wat mogelijke werkpunten zijn tijdens de training. De volgende checklisten zijn te downloaden: