Print deze pagina


Taallijn boeken en dvd's

Voor alle voorschoolse en vroegschoolse instellingen zijn Taallijn boeken ontwikkeld. De boeken bevatten naast theoretische achtergronden allerlei tips, checklists, instructies en stappenplannen. Er is veel aandacht voor activiteiten op het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, ICT en ouderbetrokkenheid. De boeken zijn onmisbaar voor schooladviseurs, opleiders, trainers en pabo studenten studenten, maar bovenal voor leerkrachten en leidsters die dagelijks aan taalstimulering werken.

 • De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen downloaden of bestellen

 • Peuters interactief met taal. De Taallijn VVE: Taalstimulering voor jonge kinderen (Expertisecentrum Nederlands, 2005) bestellen

 • De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 (Expertisecentrum Nederlands, 2006) bestellen

 • Zie je ze vliegen? De Taallijn voor groep 3 en 4 (Expertisecentrum Nederlands, 2007) bestellen

 • Taallijn NT2: aanvulling voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 downloaden

 • Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep downloaden

 • Levende boeken: zo werkt dat! downloaden

DVD'S

 • Praktijkvoorbeelden van de Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 bestellen

 • Cd-rom Gesprekken met peuters bestellen

 • Cd-rom Werken aan woordenschat bestellen

 • Cd-rom Interactief voorlezen bestellen