Print deze pagina


Wat heb ik nodig om met Taal100 aan de slag te gaan? 

Om met Taal100 aan de slag te gaan, schaft u het Taal100-boek aan. Vervolgens stelt u een enthousiaste en gemotiveerde collega aan als interne Taal100-coach. De Taal100-coach is degene die samen met de schoolleider het hele traject aanstuurt. De coach bereidt de bijeenkomsten voor, analyseert de toetsgegevens, maakt filmopnames in de klas, selecteert literatuur en zorgt ervoor dat iedereen bij de nieuwe manier van werken betrokken blijft.

Met het boek in de hand kan een school in feite al met Taal100 starten. De uitwerkingen van de teambijeenkomsten, de checklists, de kijkwijzers… ze staan allemaal in het boek. Maar Taal100 vraagt veel van een schoolleider, van een interne coach en van het hele schoolteam. Het is daarom verstandig om voor het begin van het traject begeleiding in te schakelen. Het Taal100-team van Sardes staat u daarin graag bij. Zij hebben het materiaal samen met het Expertisecentrum Nederlands ontwikkeld en hebben ervaring met de implementatie ervan op zeer diverse scholen. Onder training/begeleiding vindt u informatie over externe begeleiding door Sardes.

Scholen die met Taal100 starten doen eerst een gedegen analyse van de stand van zaken op school. Zij onderzoeken waar de knelpunten zitten, welke oorzaken mogelijk bijdragen aan de tegenvallende resultaten en of het team bereid is zich in te zetten om hier met zijn allen verandering in te brengen. Het Taal100-boek bevat hiervoor handige checklists. Onder zijn we klaar voor Taal100? vindt u hiervan alvast wat voorbeelden.

Naar boven