Print deze pagina


Kwalificaties van een interne Taal100-coach

De interne Taal100-coach is iemand van binnen de school. De interne coach is degene die samen met de schoolleider het Taal100-traject aanstuurt en bewaakt. De coach beschikt over bepaalde vaardigheden, of maakt zich deze eigen tijdens een training of begeleidingstraject.

Over wat voor vaardigheden hebben we het nu precies? In het overzicht hieronder vindt u de kwalificaties van een interne Taal100-coach, en een omschrijving van de belangrijkste taken.

rol

kennis

vaardigheden

materialen/bronnen

 

coach (individueel)

 

 

 

taaldidactiek, theorie en praktijk

werken met video

 

 

observeren

feedback geven

positief stimuleren

“kritische vriend” zijn

 

 

Taal100-kijkwijzers

Taal100-checklists

 

trainer 

(groepsbijeenkomsten) 

 

taaldidactiek, theorie en praktijk

de Taal100-aanpak 

de doorgaande lijn van taal in de school

werkvormen

werken met video

 

 

discussies leiden

voorbereiden

doelen stellen

sturen, leiden

reflectie stimuleren

 

 

Taal100-kijkwijzers

Taal100-checklists

 

vraagbaak

 

 

 

rollen en verantwoordelijkheden in organisatie kennen

Taal100-onderdeel dat centraal staat

(globale kennis van) methoden in de school

kennis van goede bronnen

 

 

bronnen gebruiken

relevante literatuur selecteren

samen informatievragen oppakken

snel informatie eigen maken en samenvatten

 

 

Taal100-boek

vakliteratuur

Taal100-website

intern netwerk

Sardes

 

 

coördinator

 

 

 

jaarplanning

activiteitenoverzicht

ontwikkelingen rond taal binnen en buiten de school

 

 

enthousiasmeren

taal op de agenda houden

activiteiten aanjagen

inspireren

 

 

 

 

organisator

 

 

de Taal100-aanpak

 

 

 

plannen

punctualiteit

flexibiliteit

 

 

Taal100-boek

 

 

Wat doet de interne Taal100-coach?

De Taal100-aanpak

De interne Taal100-coach speelt een coördinerende en sturende rol in de versterking van het taalonderwijs. Zij volgt de aanpak van Taal100. Dat houdt het volgende in:

  • Zij bepaalt, in overleg met het team, aan welk taalonderwerp de school gaat werken.
  • Zij speelt een actieve rol bij de schoolbrede startbijeenkomst over dit onderwerp (al dan niet met externe ondersteuning).
  • Zij organiseert zelfstandig een cyclus (of meerdere cycli) van activiteiten volgens de Taal100-methodiek. Een cyclus ziet er als volgt uit:

-       (met het team) literatuur lezen en bespreken, in relatie tot de praktijk

-       naar aanleiding hiervan afspraken maken over (nieuwe) werkwijzen in de klas

-       afspraken maken met collega’s over het maken van video-opnamen

-       de video-opnamen voor- en nabespreken met de betreffende collega’s

-       teambijeenkomsten organiseren om (ervaringen met en opbrengsten van) de nieuwe werkwijzen te bespreken en

te reflecteren op de video-opnamen

-       nieuwe literatuur lezen, afspraken maken, video-opnamen etc.

 

De interne Taal100-coach als ‘kritische vriend’

De interne Taal100-coach fungeert in haar rol als coach en trainer vooral als “kritische vriend”, m.a.w. zij stelt zich kritisch op, vanuit een positieve grondhouding. Zij stelt vragen die reflectie stimuleren, zij toont oprechte belangstelling voor de ervaringen en de suggesties van collega’s, zij denkt samen met collega’s na over oplossingen en werkwijzen, waarbij zij gebruik maakt van haar kennisvoorsprong om doelgericht leiding te geven aan de discussies. Zij richt zich vooral op good practice; zij benoemt wat goed gaat, laat daar waardering voor blijken en gebruikt het als voorbeeld voor het team. Zij biedt collega’s die moeite hebben om nieuwe werkwijzen toe te passen extra individuele ondersteuning (bijvoorbeeld door samen een les voor te bereiden), in overleg met de schoolleider.

Relatie met de schoolleider

De schoolleider ondersteunt de rol van de interne Taal100-coach door haar rol te benoemen voor het team, door aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten die zij organiseert, door haar ruimte te geven op de agenda voor teamoverleg en door haar te faciliteren (rooster, uren) voor het maken van video-opnamen en het eventueel extra ondersteunen van leerkrachten. 

Naar boven