Print deze pagina


Zijn we klaar voor Taal100?

Verklarende factoren voor tegenvallende resultaten
De eerste indicatie om het taalonderwijs op de schop te nemen zijn doorgaans tegenvallende toetsresultaten. Voordat u als school met Taal100 aan de slag gaat, dient u zich een aantal vragen te stellen. Ten eerste kunt u zich afvragen wat de oorzaak is van de tegenvallende resultaten. Hiervoor is in het Taal100-boek de checklist voor verklarende factoren opgenomen.

Keuze voor Taal100
Voorts kunt u nagaan op welke punten uw taalonderwijs tekortkomt. Met de checklist Taal100 controleert u aan welke voorwaarden voor goed taalonderwijs uw school voldoet. Als uw taalonderwijs niet aan al deze voorwaarden voldoet, biedt Taal100 uitkomst.

Zijn we klaar voor Taal100?
Scholen die met Taal100 werken, doen dit met het hele schoolteam. Dat wil zeggen: leerkrachten, schoolleiding en een Taal100-coach. Het is belangrijk dat het hele team bereid is zich in te zetten, want het vraagt een redelijke investering van de leerkrachten. Eén Taal100-cyclus duurt zes tot acht maanden, waarbinnen zes bijeenkomsten plaatsvinden van minimaal twee uur. Tussen de bijeenkomsten door wordt literatuur gelezen en worden er praktijkopdrachten uitgevoerd in de les. Vanwege de nodige investeringen vanuit het team, is het wenselijk om samen na te gaan of er voldoende bereidheid is om Taal100 in te zetten. Hiervoor gebruikt u de checklist Zijn we klaar voor Taal100?.

Naar boven