Print deze pagina


Wat vind ik in het Taal100-boek?

Het Taal100 boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft stap voor stap de Taal100-werkwijze. Het tweede deel gaat in op de didactiek waarmee leerkrachten hun taalonderwijs kunnen versterken. De meeste scholen gebruiken het Taal100-boek als basisliteratuur voor de onderwerpen waarmee zij aan de slag gaan. Voor een overzicht van de onderwerpen uit het boek kunt u hier een kijkje nemen in de inhoudsopgave.

In het Taal100-boek is ieder onderwerp voorzien van een uitgebreide beschrijving van de meest effectieve evidence based taaldidactiek. De onderwerpen zijn voorzien van checklists waarmee leerkrachten hun eigen didactiek kunnen nalopen. Voor de verschillende taaldomeinen staan de einddoelen en tussendoelen beschreven die in het basisonderwijs worden gehanteerd.

In het Taal100-boek vindt u dus terug wat een leerkracht kan doen om het taalonderwijs te versterken, wat een taalcoach of schoolleider zou moeten aantreffen in de klassen, en waar het schoolteam gezamenlijk naartoe werkt. Kortom, een rijke bron aan informatie voor leerkrachten, schoolleiding, IB-er of taalcoach om te reflecteren op het taalonderwijs, en om de juiste stappen te zetten naar het optimaliseren ervan.

Om direct het boek te bestellen klikt u op de afbeelding hieronder.

 Om folders en brochures te bestellen gaat u naar informatie opvragen.

Naar boven