Print deze pagina


Hoe werkt Taal100?

Taal100 is een werkwijze waarmee het schoolteam gezamenlijk het taalonderwijs op de schop neemt. De werkwijze is gebaseerd op het in Boston ontwikkelde Collaborative Coaching and Learning (CCL). Met CCL werken leerkrachten aan hun eigen didactische vaardigheden door ervaringen te delen, samen op zoek te gaan naar de juiste didactische aanpak, stevige discussies te voeren en pittige praktijkopdrachten uit te voeren. Zij doen dit onder begeleiding van een collega die de rol van Taal100-coach op zich neemt. Met Taal100 worden besluiten niet van bovenaf opgelegd, maar liggen de besluiten bij het schoolteam zelf.

Taal100 is een cyclische werkwijze. Een cyclus bestaat uit zes teambijeenkomsten, waarbinnen het team intensief aan een specifiek onderwerp werkt. Een cyclus ziet er als volgt uit:

Bijeenkomst 1: de huidige onderwijsresultaten worden gezamenlijk geanalyseerd.

Bijeenkomst 2: het onderwerp voor de cyclus wordt gezamenlijk vastgesteld.

  • tussen de bijeenkomsten door - de interne coach verspreidt literatuur over het gekozen onderwerp.

Bijeenkomst 3: de literatuur wordt besproken in relatie tot de praktijk, en er worden afspraken gemaakt en praktijkopdrachten gekozen.

  • tussen de bijeenkomsten door - de interne coach filmt de praktijkopdracht in de klas en bespreekt de filmopnamen met de leerkracht. De coach verspreidt nieuwe literatuur.

Bijeenkomst 4: de praktijkopdrachten worden plenair besproken, leekrachten vergelijken hun lespraktijk met elkaar en geven elkaar feedback. De nieuwe literatuur wordt besproken in relatie tot de praktijk, en worden nieuwe afspraken gemaakt en nieuwe of aangepaste praktijkopdrachten gekozen.

  • tussen de bijeenkomsten door - de interne coach filmt de praktijkopdracht in de klas en bespreekt de filmopnamen met de leerkracht.

Bijeenkomst 5: de praktijkopdrachten worden plenair besproken, leerkrachten vergelijken hun lespraktijk met elkaar en geven elkaar feedback.

Bijeenkomst 6: de cyclus wordt geevalueerd en er worden vervolgafspraken gemaakt.

De Taal100-werkwijze maakt dat telkens een cyclus ontstaat van waarneming - interpretatie - onderzoek - interventie - waarneming. De uitgewezen formule voor continue vooruitgang!