Print deze pagina


 


 
     
     
     
     
     
     
     
     

HOE WERKT TAAL100?

Taal100 is een werkwijze waarmee uw schoolteam gezamenlijk het taalonderwijs onder handen neemt. De werkwijze is gebaseerd op het in Boston ontwikkelde Collaborative Coaching and Learning (CCL). Met CCL werken leerkrachten aan hun eigen vaardigheden door ervaringen te delen, samen op zoek te gaan naar de juiste didactische aanpak, pittige praktijkopdrachten uit te voeren en stevig met elkaar in discussie te gaan. Zij doen dit onder begeleiding van een collega die de rol van Taal100-coach op zich neemt. Met Taal100 worden besluiten niet van bovenaf opgelegd, maar liggen de besluiten bij het schoolteam zelf. meer lezen